miercuri, 31 ianuarie 2018

Poarta amintirilor la numărul 19

Foaia de familie literar-istorică, tradiţii, turism, iniţiată de Dumitru K Negoiţă, a ajuns în anul III şi cuprinde următorul motto:
Când ai rădăcini adânci/în respect  şi dragoste de ţară/poţi hrăni sufletul, chiar şi când însolenţii te blochează. (Dumitru K Negoiţă).
 În amintirile de ieri
* Se menţionează ,,Corul învăţătorilor din comuna Vipereşti", care în anul 1978 încă mai funcţiona. Autor, dkn
 La alte amintiri
* Este prezentat ,,Festivalul artelor de la Bisoca", din 16-19iulie 2010 şi o parte din activitatea privitoare la  festivitatea de premiere. Autor, dkn
* Cenaclul Ligii Scriitorilor de la Cluj Napoca, din 30 noiembrie 2017, nominalizând  pe cei care au luat cuvântul. Autor Al. Florin Ţene
* Sărbătoarea Filialei Buzău, a Ligii Scriitorilor, din 09 decembrie 2017. Unde sunt prezentaţi, atât membrii filialei prezenţi, alţi poeţi şi scriitori, precum şi mulţi din personalităţile prezente. Autor, Elena Căpăţână.
Amintiri de azi
* Eminescu sărbătorit la Şcoala Gimnazială Căpitan Aviator ,,Mircea T. Bădulescu" Buzău. Activitate iniţiată de colega noastră de la Ligă, prof. Agapie Gina. Autor, dkn.
Pe ultima pagină, sunt nominalizate revistele literare primite în ultima perioadă:
* ARIPI BUZOIENE, redactor-şef General de flotilă aeriană (R) Aurel Stan
* AGORA, redactor-şef Iulian Patca
* MOLDOVA LITERARĂ, redactor-şef, Mihai Ştirbu
* CARTELUL METAFORELOR, redactor-şef, Marin Ifrim
* ORIZONTURILE BUCURIEI, dir. publicaţiei Nicolae Muşat.

joi, 11 ianuarie 2018

MIHAI EMINESCU la 168 de ani

Pe coperta unui volum intitulat ,,PROZĂ", cu prefaţă şi note de Zoe Dumitrescu Buşulenga, text stabilit de Eugen Simion şi Flora Şuteu, se prezintă un comentariu susţinut de Titu Maiorescu, privind personalitatea marelui MIHAI EMINESCU.
,,Eminescu este un om al timpului modern , cultura lui individuală stă la nivelul culturii europene de astăzi. Cu neobosita lui stăruinţă de a citi, de a studia, de a cunoaşte, el îşi înzestra fără preget memoria cu operele însemnate de literatura antică şi modernă. Cunoscător al filozofiei , în special a lui Platon, Kant şi Şopenhauer, şi nu mai puţin al credinţelor religioase, mai ales a celei creştine şi buddaiste, pasionat de operelor poetice din toate timpurile, posedând ştiinţa celor publicate din istoria şi literatura română, află comoara ideilor culese din diferite materiale, şi-şi deschide orizontul fără margini al gândirii omeneşti".(Titu Maiorescu)
Aşa cum toată lumea ştie, Mihai Eminescu îşi netezeşte drumurile ştiinţei şi culturii, fapte care cuprind studii privitoare la viaţa omenirii,  încă de la începutul lumii.
Au trecut 168 de ani, de la naşterea marelui poet. Cu acest prilej, iată, dragii noştrii, un fragment din ,,Crăiasa din poveşti"
Ca să iasă chipu-n faţă
trandafiri aruncă tineri
că vrăjiţi sunt trandafirii
de un cuvânt al sfintei Vineri

Ea  se uită...Păru-i galben
faţa ei luceşte-n lună
iar în ochii ei albaştri
toate basmele s-adună.
(Mihai Eminescu, 1 sept. 1876)


duminică, 5 noiembrie 2017

ÎN STRADĂ, ADEVĂRATE ÎNDEMNURI SAU...BALAMUC!Despre fețele adevărului s-a scris atât de mult că, până la urmă, mulț
 i-au spart și capul, că nu-i bine să spui fără  a avea curajul de-a suporta
 rigorile acelora care, folosindu-se de  numele lui, face cât de mult poate
 să-l îngenucheze, să-l trântească în bălțile cele mai întunecate, aburindu-i 
pe sărmanii care, teleleu- mardare, înghite o ciorsvârtă, mulțumindu-se că
a mai trecut o zi cu burta plină, pompând o sumedenie de trucuri care au
supt din hărnicia acestui, cândva, brav popor, condus azi de două cete, una
a accelora cu salarii de parcă au făcut scară la cer, ajutați de trădători,  iar 
alta a acelora care încearcă să facă ceva,  dar, împiedicați de primii, dau
mereu cu subsemnatul, să priceapă puterea tătucilor ce-n altă vreme, idea 
era, bălmăjește, nu face, să nu greșești, azi lătrăiala iese-n stradă, unde
 rezistă că neinformații înghit momiala, e ca-n bancul cu hoții și evazioniștii, 
Doamnee, va veni vre-o vreme când vor ieși în stradă genialii, inovatorii, 
iubitorii de țară, moralii cu îndemnuri: - Veniți cu noi, faceți ca noi!

marți, 10 octombrie 2017

Renașterea rușețeană

Să-l parafrazez pe Ion Creangă, nu știu alții ...ce simt dar, eu, mă bucur enorm de mult când primesc reviste pe suport de hârtie, așa, precum ,,Amurg Sentimental,,; ,,Cartelul metaforelor,,;,,Întrezăriri,,...iar astăzi, am primit ,,Renașterea rușețeană,,, o revistă, așa cum se precizează, fondată de doi inimoși literați, Ionel Bobocea și poetul cu vechi state Dumitru Istrate Rușețeanu, predestinat acestui valoros drum de culturalizare a zonei.
Câtă treabă aveam în această zi de toamnă dar, ce să faci cu mine, până n-am citit și comentat revista primită....Am citit cu plăcere editorialul tizului Mitică și, îngrijorarea sa are temei. Din Rușețu, George Turculeț, ne prezintă: Rădăcinile sfinte ale adolescenței, o istorisire, care spune că va continua. Citind, se poate remarca, nota bene, chemarea tinerilor înspre carte care generează, pe lângă altele, o minte sănătoasă.
Evenimentul de la Urziceni ,,Medalionul muzical - literar,, dar, și, Premiul câștigat de redactorul-șef Liviu Gogu, pare să însemne că Dumnezeu și-a aplecat fața înspre domniile lor, făcându-i să se bucure că și-au ales astfel de fapte literare. După o mare bucurie - rușețeană,  prezentată de Ionel Bobocea și mesajul Patriciei Iordan, cu vaporul ,,pe calea ferată,,, Mitică, trece la literatură și la Cenaclurile buzoiene care au făcut istorie. Au mai semnat articole, Sabin Bâldea, Viorel Dodan.

miercuri, 27 septembrie 2017

La 150 de ani de la înființarea instituției. Școala Gimnazială ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu,, din Buzău

Sărbătoare mare la 150 de ani de la înființarea instituției. Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu din Buzău.
Cu ocazia acestei onorante aniversări, conducerea școlii, împreună cu prof. Gina Agapie, au hotărât și stabilirea unui parteneriat educațional. Pe scurt acesta cuprinde următoarele date, nume și elemente:

                           
               Parteneriat educațional
Școala Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu    .   Liga Scriitorilor, Filiala Buzău

Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, reprezentată de director prof. Monica Gheorghe și prof. Gina Agpie în calitate de coordonator și organizator
                                                                                   și
Liga Scriitorilor din România/Filiala Buzău, reprezentată prin președintele filialei Dumitru K Negoiță, precum și membrii participanți: Gina Agapie, Bițeanu Dana, Teodor Cabel, Elena Căpățînă, Cornel Diaconu, Ion Gătej, Marin Ifrim, Nicoleta Ifrim, Marcel Isbășoiu, George Militaru, Gheorghe Oncioiu, Mihai Sălcuțan, Stelian Grigore.
Obiectiv
    Desfășurarea de activități extrașcolare prin Proiectul  educațional Destinul unui zburător, ediția a III a, 31 octombrie – 3 noiembrie 2017
Finalizare
a. Întâlnire cu scriitori
b. Atelier de creație literară, cu participarea profesorului coordonator, elevi și scriitori la festivitatea omagială – 150 de ani de la înființarea instituției.
c. Omagiu eroului-aviator Mircea T Bădulescu de la Școala de aplicație aviatică de la Bobocu.
                                        DKN

joi, 10 august 2017

Foaia literară ,,Poarta amintirilor,, la nr. 13

Amintiri de ieri, amintiri de azi și, alte amintiri  din acest număr...poartă aceleași cuvinte pe care le-am ascultat și mi s-au potrivit mănușă. Cuvinte așezate ca motto.  Cuvintele academicianului Dinu C Giurescu.
,,Ce faci doar pentru tine, moare odată cu tine, doar ceea ce faci și pentru alții, aia rămâne,,.
Revenind la amintirile de ieri s-au împlinit 15 ani de la prima lansare de carte de la Viperești.
Amintirile de azi cuprind:
 Ecouri privind noua serie a revistei ,,Uscând o lacrimă,,
Au prezentat:
Președintele Ligii Scriitorilor Al. Florin Țene
Marin Ifrim (USR)
Florin Grigoriu (SSR)
Silvian G. Escu - București

La capitolul, alte amintiri, prof. dr. Agapie Gina, membru LSR/Filiala Buzău, ne prezintă articolul ,,Vlad Constandache,,. Tot în acest capitol sunt cuprinse articolele: ,,Știri nepreluate de mas-media buzoiană,,; ,,Revista buzoiană USCÂND O LACRIMĂ la nr. 45,,și ,,Lansare de carte la Rușețu,,., autor Dumitru K Negoiță.
Urmează prezentarea a 3 reviste:
* ,,Pâinea vieții,, Inițiator pr.prof. dr. Mihail Milea (USR)
* ,,Cartelul metaforelor,, redactor-șef  Marin Ifrim (USR)
* ,,Întrezărriri,, redactor-șef Gheorghe Postelnicu (USR)

sâmbătă, 24 iunie 2017

Întoarcerea la origini

Invitat de scriitorul Marin Ifrim, am participat la Lansarea de carte de la Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău.
Pe 24 iunie, la noi la Buzău este ziua ,,Drăgăicii,,. Sărbătoare mare. Mare și frumoasă. Așa s-a întâmplat și la Casa de Cultură o întâlnire frumoasă, grație poetei Carmen Tania Grigore care ne-a oferit volumul ,,Secvențial,,, O ediție bilingvă româno-engleză, editată la ,,Teocora,, Buzău 2017.
Poeta Carmen Tania Grigore, născută cu un suport de originalitate din comuna lui Ion Caraion și-a reperului moral al României regale a anului 1902, se întoarce din Anglia doldora și de-o altă experiență și ne spune:
- Să nu ne rătăcim în adormire, atunci când se va da stingerea trupurilor.
Este o lecție pe care autoarea, a citit-o a învățat-o, a notat-o și a transmis-o și, crede că așa se va întâmpla.
Odată cu întoarcerea la origini, poeta ne spune că - ...am rămas uitați în vârste, sub mărul domnesc.
Adevăraat! Amintirile Văii Buzăului, amintirile miresmei florilor, frunzelor a ierbii, sunt compensate cu bucuria și împlinirea rostuirii. Acest mod de relatare poate fi reegăsit în următoarele cuvinte:
- Îmi aduce lent vindecara/dimineața în care/nu ai grija zilei de mâine.
Starea aceasta de liniște și împlinire apare după:
- Eram fără nume/la granița dintre/calm și apocalipsă/în frunzișul vorbelor/am găsit încălțări incomode.
Desigur, am regăsit idei, fapte, trăiri, împliniri ori chemări precum:
- Veniți, veniți și nu zăboviți decât în lucruri și fapte utile, că punctul terminal este un sâmbure de adevăr încolțit în lumea ceailaltă.
Felicitări! Bine ai venit distinsă Carmen Tania Grigore acasă la Brașov. Bine ai venit la Buzău, pe Valea Buzăului în Țara Luanei, o grădină a României.