marți, 10 octombrie 2017

Renașterea rușețeană

Să-l parafrazez pe Ion Creangă, nu știu alții ...ce simt dar, eu, mă bucur enorm de mult când primesc reviste pe suport de hârtie, așa, precum ,,Amurg Sentimental,,; ,,Cartelul metaforelor,,;,,Întrezăriri,,...iar astăzi, am primit ,,Renașterea rușețeană,,, o revistă, așa cum se precizează, fondată de doi inimoși literați, Ionel Bobocea și poetul cu vechi state Dumitru Istrate Rușețeanu, predestinat acestui valoros drum de culturalizare a zonei.
Câtă treabă aveam în această zi de toamnă dar, ce să faci cu mine, până n-am citit și comentat revista primită....Am citit cu plăcere editorialul tizului Mitică și, îngrijorarea sa are temei. Din Rușețu, George Turculeț, ne prezintă: Rădăcinile sfinte ale adolescenței, o istorisire, care spune că va continua. Citind, se poate remarca, nota bene, chemarea tinerilor înspre carte care generează, pe lângă altele, o minte sănătoasă.
Evenimentul de la Urziceni ,,Medalionul muzical - literar,, dar, și, Premiul câștigat de redactorul-șef Liviu Gogu, pare să însemne că Dumnezeu și-a aplecat fața înspre domniile lor, făcându-i să se bucure că și-au ales astfel de fapte literare. După o mare bucurie - rușețeană,  prezentată de Ionel Bobocea și mesajul Patriciei Iordan, cu vaporul ,,pe calea ferată,,, Mitică, trece la literatură și la Cenaclurile buzoiene care au făcut istorie. Au mai semnat articole, Sabin Bâldea, Viorel Dodan.

miercuri, 27 septembrie 2017

La 150 de ani de la înființarea instituției. Școala Gimnazială ,,Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu,, din Buzău

Sărbătoare mare la 150 de ani de la înființarea instituției. Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu din Buzău.
Cu ocazia acestei onorante aniversări, conducerea școlii, împreună cu prof. Gina Agapie, au hotărât și stabilirea unui parteneriat educațional. Pe scurt acesta cuprinde următoarele date, nume și elemente:

                           
               Parteneriat educațional
Școala Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu    .   Liga Scriitorilor, Filiala Buzău

Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, reprezentată de director prof. Monica Gheorghe și prof. Gina Agpie în calitate de coordonator și organizator
                                                                                   și
Liga Scriitorilor din România/Filiala Buzău, reprezentată prin președintele filialei Dumitru K Negoiță, precum și membrii participanți: Gina Agapie, Bițeanu Dana, Teodor Cabel, Elena Căpățînă, Cornel Diaconu, Ion Gătej, Marin Ifrim, Nicoleta Ifrim, Marcel Isbășoiu, George Militaru, Gheorghe Oncioiu, Mihai Sălcuțan, Stelian Grigore.
Obiectiv
    Desfășurarea de activități extrașcolare prin Proiectul  educațional Destinul unui zburător, ediția a III a, 31 octombrie – 3 noiembrie 2017
Finalizare
a. Întâlnire cu scriitori
b. Atelier de creație literară, cu participarea profesorului coordonator, elevi și scriitori la festivitatea omagială – 150 de ani de la înființarea instituției.
c. Omagiu eroului-aviator Mircea T Bădulescu de la Școala de aplicație aviatică de la Bobocu.
                                        DKN

joi, 10 august 2017

Foaia literară ,,Poarta amintirilor,, la nr. 13

Amintiri de ieri, amintiri de azi și, alte amintiri  din acest număr...poartă aceleași cuvinte pe care le-am ascultat și mi s-au potrivit mănușă. Cuvinte așezate ca motto.  Cuvintele academicianului Dinu C Giurescu.
,,Ce faci doar pentru tine, moare odată cu tine, doar ceea ce faci și pentru alții, aia rămâne,,.
Revenind la amintirile de ieri s-au împlinit 15 ani de la prima lansare de carte de la Viperești.
Amintirile de azi cuprind:
 Ecouri privind noua serie a revistei ,,Uscând o lacrimă,,
Au prezentat:
Președintele Ligii Scriitorilor Al. Florin Țene
Marin Ifrim (USR)
Florin Grigoriu (SSR)
Silvian G. Escu - București

La capitolul, alte amintiri, prof. dr. Agapie Gina, membru LSR/Filiala Buzău, ne prezintă articolul ,,Vlad Constandache,,. Tot în acest capitol sunt cuprinse articolele: ,,Știri nepreluate de mas-media buzoiană,,; ,,Revista buzoiană USCÂND O LACRIMĂ la nr. 45,,și ,,Lansare de carte la Rușețu,,., autor Dumitru K Negoiță.
Urmează prezentarea a 3 reviste:
* ,,Pâinea vieții,, Inițiator pr.prof. dr. Mihail Milea (USR)
* ,,Cartelul metaforelor,, redactor-șef  Marin Ifrim (USR)
* ,,Întrezărriri,, redactor-șef Gheorghe Postelnicu (USR)

sâmbătă, 24 iunie 2017

Întoarcerea la origini

Invitat de scriitorul Marin Ifrim, am participat la Lansarea de carte de la Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău.
Pe 24 iunie, la noi la Buzău este ziua ,,Drăgăicii,,. Sărbătoare mare. Mare și frumoasă. Așa s-a întâmplat și la Casa de Cultură o întâlnire frumoasă, grație poetei Carmen Tania Grigore care ne-a oferit volumul ,,Secvențial,,, O ediție bilingvă româno-engleză, editată la ,,Teocora,, Buzău 2017.
Poeta Carmen Tania Grigore, născută cu un suport de originalitate din comuna lui Ion Caraion și-a reperului moral al României regale a anului 1902, se întoarce din Anglia doldora și de-o altă experiență și ne spune:
- Să nu ne rătăcim în adormire, atunci când se va da stingerea trupurilor.
Este o lecție pe care autoarea, a citit-o a învățat-o, a notat-o și a transmis-o și, crede că așa se va întâmpla.
Odată cu întoarcerea la origini, poeta ne spune că - ...am rămas uitați în vârste, sub mărul domnesc.
Adevăraat! Amintirile Văii Buzăului, amintirile miresmei florilor, frunzelor a ierbii, sunt compensate cu bucuria și împlinirea rostuirii. Acest mod de relatare poate fi reegăsit în următoarele cuvinte:
- Îmi aduce lent vindecara/dimineața în care/nu ai grija zilei de mâine.
Starea aceasta de liniște și împlinire apare după:
- Eram fără nume/la granița dintre/calm și apocalipsă/în frunzișul vorbelor/am găsit încălțări incomode.
Desigur, am regăsit idei, fapte, trăiri, împliniri ori chemări precum:
- Veniți, veniți și nu zăboviți decât în lucruri și fapte utile, că punctul terminal este un sâmbure de adevăr încolțit în lumea ceailaltă.
Felicitări! Bine ai venit distinsă Carmen Tania Grigore acasă la Brașov. Bine ai venit la Buzău, pe Valea Buzăului în Țara Luanei, o grădină a României.

marți, 23 mai 2017

Săraci și...goi?


Cum...Europa ne-a dorit
fără industrie, fără instituții de cercetare
de educație ...  cultură?
- Nu mai dărâmați, oameni buni, clădirile!
Ne striga aproape jelindu-se
un mai mare...
Nimeni nu l-a luat în seamă
au început demolările...
Și, au venit cei cinsprezece mii de specialiști
a fost doar o vorbă.
Am intrat în NATO cu...revniții
și, demolările au continuat
și-apoi, zece ani s-au dărâmat
inclusiv caracterele.
Azi, capii noștrii au devenit
lăudații Europei?
Voi...voi...voi ne doriți
săraci și ...  goi?

sâmbătă, 15 aprilie 2017

Revista buzoiană "Uscând o lacrimă" la numerele... 42

Publicaţia aceasta, începe c-o precizare privind titlul. Acesta este preluat după volumul iniţiatorului "Uscând o lacrimă (carte pentru monument)", editura "Teocora" 2009.
Continuă cu articolul "La 10 mai 2017...patru ani de existenţă", semnat redacţia.
Urmează un amplu dialog prezentat de Marin Ifrim (USR), intitulat: " După ce am fost decorat de trei papi şi un preşedinte..." Interviu cu Gheorghe Neagu (USR)...
La capitolul POEZII se prezintă:
"Cel mai important eveniment literar-muzical al zilei de 1 martie 2017", în care scriitorul George Vlaicu - Bucureşti, ne prezintă o interesantă şi comică..."parodie/fantezie...chinuită la beţie".                                     Urmează scriitorul Nicolae Gâlmeanu (USR)  cu "De amândouă malurile".
Vlad Teodor Petcu - Bucureşti, ne prezintă "În ombrele tenebrelor 9 Mărţişor 2017".
Elena Căpăţână - Buzău, marcată, în sensul bun, de evenimentul din luna februarie dedicat de Liga Scriitorilor, filiala Buzău, omagiindu-l pe valorosul scriitor Grigore Vieru, ne prezintă o poezie dedicată lui Grigore Vieru.
Urmează "Nu a plecat după glorie", de Dumitru K Negoiţă.
Mai departe, Dumitru Mihai -Vipereşti, ne prezintă poezia "Miracol"
Un al doilea interviu, ne este prezentat de Ion Aldeniu (LSR) în dialog cu Marin Ifrim (USR) (II): "De la fabrică la ziare, apoi Teatrul George Ciprian şi, la Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău".
Urmează:
 "Asistenţă Judiciară" de Mihai Sălcuţan (LSR)
"Arhipelagul bufniţei albe", de Mariana Vicky Vârtosu, Preşedinte LSR/Filiala Vrancea
* Despre Stelian Grigore (LSR) fişă bibliografică, de Marin Ifrim (USR) şi selecţie realizată de Nistor Tănăsescu - Buzău.
* Despre Cornel Diaconu (LSR), selecţie alcătuită de Marin Ifrim (USR).
Gina Agapie (LSR), ne prezintă un fragment dintr-un interesant articol "Nemărginirea cerului".
Privind tradiţii ori amintiri sportive
George Militaru (LSR), ne prezintă, "Reânălţarea, reânvierea unei statui".
Un capitol de referinţe critice ori comentarii
Av. Mihaela Socol ne prezintă "Psaltirea iubirii" şi "Decembrie de poveste", a autoarei Elena Căpăţână.
Urmează:
 Roxelana Radu (USR) care ne prezintă "Pârnod, un nor călător", un roman al cărui autor este Aurel Anghel (LSR)
Şi în  încheiere av. Roxana Mihaela Constntinescu, ne prezintă "Elena şi psalmii", a autoarei Elena Căpăţână.
La capitolul - Apariţii editoriale, sunt prezente volumele:
* "La dispoziţia poemului", autor Nicolae Tăicuţu (USR)
* "Pârnod", autor Aurel Anghel (LSR)
* "Monumentul de la...Ursoaia", de Dumitru K Negoiţă (LSR)
* "Copacii trişti şoptesc poveşti", de George Militaru (LSR)
Dinjos de apariţii editoriale
* Afişul prin care: Primăria Vipereşti, Filiala Buzău a Ligii Scriitorilor, Bibliotca "Ion Caraion" din Vipereşti. Revista "Uscând o lacrimă" şi Şcoala Gimnazială Ursoaia, INVITĂ, pe 10 mai 2017, orele 13:00 la:
EDIŢIA A IV A "URSOAIA" 2017, unde va avealoc:
* Aniversarea a 4 ani de la naşterea revistei "Uscând o lacrimă"
* Aniversarea a 2 ani de la înălţarea Monumentului
* Lansarea volumului "Monumentul de la...Ursoaia".

vineri, 17 februarie 2017

Despre un viitor volum cu prieteni şi, neprieteni   O mare parte din lucrările acestui  volum au fost postate în revista „CONFLUENŢE LITERARE”, condusă cu mult profesionalism de fondatorii Octavian Lupu şi George Roca. Desigur, nu pot trece cu vederea nici chestionarul  jurnalistului, scriitorului, editorului şi criticului literar Ion Machidon, interviul scriitoarei Mariana Vicky Vârtosu,  cel coordonat de Gina Agapie…aşezate în volumele descrise-n interiorul acestui publicaţii dar şi textele prezentate-n revistele: „Uscând o lacrimă”, „Amurg Sentimental”, Foaia literară „Poarta amintirilor”.
Unele lucrări conţin comentarii, prefeţe ale unor cărţi…O lucrare în interiorul căreia trăiesc numele unor prieteni dar şi a unor neprieteni. O lucrare care cuprinde şi amintiri de la Soroca- R. Moldova, Debrecen –Ungaria, de la Oradea, Iaşi, Bucureşti, Iernut (Tg. Mureş), Focşani, Buzău, volume comentate din Zona Alba-Iulia, Roşiorii de Vede…dar şi despre un ortodox american în Rusia.

De precizat că o parte din articole au fost comentate:

a.       Un erou al zilelor noastre...

Florin Grigoriu „Sunt până în prezent 65 de volume, biografi, documente, scrieri, fotografi, aproape 2000 persoane din toate domeniile, din toate părţile ţării, dar şi români din  Ecuador, Franţa, Canada, SUA…şi elaborarea lor continuă...Un articol frumos dle Dumitru K Negoiţă şi un titlu adevărat. Bravo dle Constantin Toni Dârţu. 
Titina Nica Ţene “Aveţi dreptate, domnul Dârţu a făcut şi face mult pentru cultura română”.

b.      Lansare de carte la Centrul Cultural „Al. Marghiloman” Buzău

Magda Ursache „Mă bucur pentru prea puţin comentatul Marin Ifrim”
Mariana Vârtosu “Toată stima pentru scriitorul Marin Ifrim. A consumat şi a dedicate mult din timpul său pentru a comentat despre una sau alta din încercările literare ale unora sau altora. Personal îi datorez mulţumiri,şi cu siguranţă viaţaîi va oferi înzecit din ceea ce a oferit domnia sade-a lungul timpului. Mă bucur pentru Marin Ifrim. Felicitări!”.

c.       Setea de cer (Antologia LSR/Fil. Vrancea

Mariana Vârtosu „Aş ruga cititorii să nu-mi eticheteze greşit comentariul. Şi de bun – simţ trebuie să  comentez pentru că Dumitru K Negoiţă nu este numai un membru onorant al filialei, dar ori de câte ori a avut prilejul a promovat nu numai activitatea filialei, ci a promovat LSR ca o organizaţie competitivă cu USR, chiar dacă unora nu le convine comparaţia. Sigur, orice formă organizatorică are şi uscături. Nu-mi permit să fac trimitere la pădurile  noastre tot mai amputate, dar…noi, membrii filialei Vrancea, vom face tot ce putem să promovăm CUVÂNTUL scris, iar gestul dlui Negoiţă înseamnă preocupare şi respect pentru cuvânt. Mulţumiri colegiale.

d.      Să suferi fără să pierzi nădejdea, ortodox American în Rusia

Mihai Horga “Dacă avem voinţa să luăm aminte, aceste învăţături ne mângâie sufletul, ne redau speranţa că se poate face mult mai bine, cu mic efort”
Mariana Vârtosu “Din cutia Pandorei doar speranţa nu s-a slobozit!!! Mulţumiri pentru îndemnul creştinesc”.

      Istorisirea  unui buzoian despre Răscoala de la 1784 a iobagilor din Transilvania
Horga Mihai : După cum spunea un frate al tatei, preot ...care a studiat genealogia familiei și numelui - Horga-,suntem urmașii lui Ion Oargă(zis Cloșca=om cu mulți copii) După înăbușirearăscoalei, neamurile sale s-au bejenit...o parte în Ardeal, iar o parte în Moldova spre Cotnari, Huși, Iași. Din Oargă sunt derivate-Horga, horghidan, etc.

f.        Răsfoiesc trecutul şi, caut flori prin mărăcini…
Mariana Vartosu: Interesantă răsfoire, frumoase amintiri. Mi-au plăcut ,,însemnările,, gândurilor dv.
Horga Mihai: O, tempora ...o morris ..
g.       Monumentul de la Ursoaia…
Mariana Vartosu: Felicitări de mii de ori!

h.      Un mărunt colecţionar despre un mare umorist
Horga Mihai: Nostalgii valoroase ...Felicitări
Mariana Vartosu: Avem nevoie de astfel de nostalgii. Felicitări

i.         De ce …bucurii?

Horga Mihai: Stimate Domnule Dumitru Negoiță,
Aveți o inimă care-i cuprinde pe toți prietenii și colaboratorii Dv.
Felicitări ! ...sănătate și succes în activitatea literară !
Nicolae Musat: Mii de felicitări domnule Dumitru K Negoiță ! Tot respectul ! Multă sănătate și putere de lucru !
Elena Marin Alexe: Mulţumiri pentru cuvunte alese cu măiestrie!Să aveţi parte de multe, multe bucurii.
Mariana Vartosu: Tot binele din lume, şi o îmbrăţişare pe măsură.

j.         Pe harta Ligii Scriitorilor se află şi Buzăul
l
Titina Nica Ţene: Succes dragi colegi. Al.Florin Țene
Mariana Vartosu: Vă felicit cu mare drag, dragă dle preşedinte de filială, Dumitru K.Negoiţă. Vă doresc să aveţi parte de realizări, promovând astfel marea noastră familie, cea a LIGII SCRIITORILOR din ROMÂNIA!

k.       De două ori prim-ministru în vremea lui Cuza şi tot de atâtea ori în vremea lui Carol I

Mihai Horga: Oameni mari ...am avut .